Ons team

De vier pedagogische basisdoelen

  1. Het bieden van een gevoel van emotionele veiligheid
  2. Gelegenheid bieden tot het ontwikkelen van persoonlijke competenties
  3. Gelegenheid bieden tot het ontwikkelen van de sociale competenties
  4. Kinderen gelegenheid bieden om zich normen en waarden, de cultuur van een samenleving eigen te maken
In de kinderopvang staat het kind centraal

Het​ ​kind​ ​ontwikkelt​ ​zich​ ​in​ ​interactie​ ​met​ ​zijn​ ​omgeving.​ ​De​ ​pedagogisch​ ​medewerker​ ​is​ ​daarom een ​belangrijke​ ​spil​ van​ ​deopvang.​ ​Kindercentrum de Rommelpot wil de pedagogisch medewerkers graag laten groeien in hun werk. De pedagogisch medewerkers krijgen dan ook pedagogische ondersteuning. Deze pedagogische ondersteuning richt zich onder andere op de volgende doelen: het ondersteunen van de pedagogisch medewerkers in het verder ontwikkelen van hun pedagogische vaardigheden, de dagopvanggroepen ondersteunen bij de Uk&Puk methode, het vergroten van de ouderbetrokkenheid en het bieden van ondersteuning bij de ontwikkeling van opbrengstgericht werken binnen de dagopvang.

Het team

We doen het samen!

Het team bestaat uit een leidinggevende, tevens pedagoog, een pedagogisch specialist en een aantal pedagogisch medewerkers. De pedagogisch medewerkers zijn op vaste dagen aanwezig. Hierbij worden minimaal het aantal pedagogisch medewerkers aangehouden zoals wettelijk is vereist. De kinderen zien dus elke dag vertrouwde gezichten. Leidsters vullen elkaar bij ziekte of vakantie zoveel mogelijk aan.

De pedagogisch medewerkers op de Rommelpot zijn allen in het bezit van een gepast diploma om te kunnen werken in de kinderopvang.  De leidsters die werken met de baby’s zijn hiervoor extra opgeleid en de leidsters die werken op de voorschool zijn in het bezit van een VVE diploma en voldoen aan de taaleisen 3f voor Nederlands. Ook de medewerkers die werken op het kinderdagverblijf zijn bijna allemaal in het bezit van een VVE diploma. Zo niet dan wordt hen de kans geboden om de opleiding te gaan volgen.

De Rommelpot is een erkend leerbedrijf! Dit betekent dat er regelmatig stagiaires op de groep te vinden zijn. Deze worden altijd boventallig ingezet met uitzondering van een BBL stagiaire. Deze heeft een werk-leer traject en kan in een enkel geval als medewerker op de groep staan. Dit zal alleen gebeuren met toezicht van twee andere medewerkers. Of met uitzondering van een 3e jaars BOL stagiaire. Deze kan bij ziekte of in vakanties worden ingezet.

Onze medewerkers
Leidinggevende/pedagoog: Carla Ruhé
Pedagogisch specialist / aandachtsfunctionaris en IB-er: Melissa Ruhé
Assistent leidinggevende en pedagogisch medewerker: Emily Zondag
Pedagogisch medewerkers: Francisca Pals, Maaike de Groot, Daphne Knolhoff, Larissa Koopman, Brigitte Kerdijk, Wemi Ensing en Lize Berends.
Pedagogisch medewerker in opleiding: Petra Katuin en Ilse Harms
Stagiaires Pedagogisch medewerker: Michelle Lith en Chayenne Bos
Stagiaire helpende welzijn: Sanne van Santen.
Stagiaire PRO: Mieke Bos
Lerende organisatie

Wij zijn een lerende organisatie en daarvoor heeft kindercentrum de Rommelpot een eigen trainer in huis. Carla Ruhé is officieel VVE trainer en mag de training Uk&Puk geven. Daarnaast is zij bevoegd om de volgende trainingen te verzorgen: Opbrengst gericht werken met jonge kinderen door middel van peuterstappen, Breinsleutels (de hersenontwikkeling van jonge kinderen), Speel je wijs, Lilaland en TINK (interactievaardigheden)

© 2024 Kindercentrum de Rommelpot

Deze website is gemaakt door Cricta.