Over ons

Waar staan wij voor?

Kindercentrum de Rommelpot​ ​verwelkomt​ ​de​ ​kinderen​ ​warm​ ​en​ ​liefdevol.​ ​De​ ​groep​ ​is​ ​als​ ​een tweede​ ​thuis.​ ​De​ ​dagopvang​ en de voorschool biedt​ kinderen​ ​een​ ​veilige,​ ​warme​ ​en​ ​rustige​ ​plek​ ​waar​ ​zij​ ​liefdevol worden​ ​verzorgd​ ​en​ ​in​ ​hun​ ​eigen​ ​tempo​ ​spelenderwijs​ ​kunnen​ ​groeien​ ​en​ ​ontwikkelen.​ ​Ook​ ​de buitenschoolse​ ​opvang​ ​biedt​ ​kinderen​ ​een​ ​plek​ ​waar​ ​ze​ ​zich​ ​veilig​ ​en​ ​thuis​ ​voelen.​ ​Een​ ​plek​ ​om​ ​na schooltijd​ ​lekker​ ​te​ ​ontspannen​ ​en​ ​te​ ​spelen​ ​met​ ​vriendjes​ ​en​ ​vriendinnetjes,​ ​maar​ ​die​ ​ze​ ​ook​ ​de mogelijkheid​ ​biedt​ ​om​ ​zich​ ​te​ ​ontwikkelen.​​ ​​De​ ​kinderopvang​ ​is​ ​een​ ​belangrijke​ ​opvoedingsomgeving​ ​in​ ​het leven​ ​van​ ​een​ ​kind,​ ​een​ ​verlengde​ ​van​ ​de​ ​opvoeding​ ​thuis.​ ​De​ ​pedagogisch​ ​medewerkers​ ​zijn​ ​betrokken​ ​bij de​ ​opvoeding​ ​en​ ​nemen​ ​een​ ​deel​ ​van​ ​de​ ​opvoeding​ ​van​ ​de​ ​ouders​ ​over.​ ​Op​ ​deze​ ​manier​ ​is​ ​de​ ​kinderopvang een​ ​aanvulling​ ​op​ ​de​ ​gezinsopvoeding. Het​ ​is​ ​daarom​ ​belangrijk​ ​om​ ​de​ ​opvoeding​ ​thuis​ ​en​ ​op​ ​de​ ​kinderopvang​ ​zo​ ​goed​ ​mogelijk​ ​op​ ​elkaar​ ​af​ ​te stemmen.​ ​​​Het​ ​contact​ ​met​ ​ouders​ ​(later​ ​ook​ ​de​ ​school)​ ​en​ ​uitwisseling​ ​van​ ​informatie​ ​zijn​ ​dan​ ​ook​ ​van groot​ ​belang.​ ​Openheid,​ ​communicatie​ ​en​ ​respect​ ​voor​ ​elkaars​ ​normen​ ​en​ ​waarden​ ​zijn​ ​erg​ ​belangrijk.

De​ ​kinderopvang​ ​is​ ​daarnaast​ ​een​ ​plek​ ​waar​ ​de​ ​ontwikkeling​ ​van​ ​de​ ​kinderen​ ​wordt​ ​gestimuleerd.​ ​Kindercentrum de Rommelpot​ heeft​ ​als​ ​doel​ ​de​ ​kinderen​ ​een​ ​uitdagende​ ​omgeving​ ​te​ ​bieden.​ ​De​ ​kinderen​ ​worden​ ​begeleid​ ​in​ ​hun exploratie​ ​en​ ​ontwikkeling.​ ​Kinderen​ ​worden​ ​zo​ ​spelenderwijs​ ​geprikkeld​ ​en​ ​uitgedaagd​ ​op​ ​alle ontwikkelingsgebieden. BSO​ ​tijd​ ​is​ ​in​ ​beginsel​ ​vrije​ ​tijd.​ ​Kinderen​ ​mogen​ ​(binnen​ ​bepaalde​ ​grenzen)​ ​zelf​ ​beslissen​ ​wat​ ​ze​ ​willen doen.​ ​Er​ ​worden​ ​diverse​ ​activiteiten​ ​aangeboden​ ​om​ ​invulling​ ​te​ ​geven​ ​aan​ ​de​ ​vrije​ ​tijd,​ ​maar​ ​kinderen hebben​ ​altijd​ ​zelf​ ​de​ ​keuze​ ​om​ ​al​ ​dan​ ​niet​ ​te​ ​participeren​ ​in​ ​een​ ​activiteit.

© 2024 Kindercentrum de Rommelpot

Deze website is gemaakt door Cricta.