Uk & Puk

Puk! Onze kleine vriend

Op​ ​de​ ​dagopvang​ ​en​ ​in​ ​de​ voorschool/peutergroep​ ​wordt​ ​gewerkt​ ​met​ ​de​ ​Uk​ ​&​ ​Puk​ ​methode,​ ​een​ ​VVE-methode die​ ​speciaal​ ​is​ ​ontwikkeld​ ​voor​ ​de​ ​kinderopvang.​ ​ Spelen​ ​staat​ ​centraal​ ​in​ ​Uk​ ​&​ ​Puk,​ ​want​ ​door​ ​spel ontdekken​ ​en​ ​groeien​ ​kinderen.​ ​Met​ ​de​ ​Uk​ ​&​ ​Puk​ ​activiteiten​ ​leren​ ​baby's,​ ​dreumesen​ ​en​ ​peuters​ ​nieuwe vaardigheden​ ​door​ ​actief​ ​bezig​ ​te​ ​zijn​ ​en​ ​lekker​ ​te​ ​spelen.​ ​Uk​ ​&​ ​Puk​ ​is​ ​een​ ​totaalprogramma;​ ​de​ ​activiteiten stimuleren​ ​de​ ​spraak-​ ​en​ ​taalvaardigheid,​ ​sociaal​ ​emotionele​ ​vaardigheden​ ​en​ ​motorische​ ​en​ ​zintuiglijke vaardigheden.​ ​Ook​ ​geeft​ ​Uk​ ​&​ ​Puk​ ​de​ ​eerste​ ​rekenprikkels.

De​ ​kinderen​ ​ontwikkelen​ ​zich​ ​op​ ​een​ ​speelse​ ​manier​ ​met​ ​de​ ​pop​ ​Puk.​ ​Puk​ ​is​ ​het​ ​speelkameraadje​ ​van​ ​de kinderen.​ ​Hij​ ​maakt​ ​altijd​ ​wel​ ​iets​ ​mee​ ​wat​ ​de​ ​kinderen​ ​herkennen,​ ​zoals​ ​op​ ​vakantie​ ​gaan​ ​of​ ​ziek​ ​zijn.​ ​Hij biedt​ ​troost​ ​en​ ​is​ ​een​ ​vriendje​ ​waarbij​ ​baby's,​ ​dreumesen​ ​en​ ​peuters​ ​zich​ ​veilig​ ​voelen.​ ​Puk​ ​is​ ​de​ ​schakel tussen​ ​pedagogisch​ ​medewerker​ ​en​ ​het​ ​kind.

Er zijn 10 thema’s. Bij elk thema zijn aansprekende activiteiten uitgewerkt voor 3 leeftijdsgroepen (0-1,5 jaar, 1,5-2,5 jaar en 2,5-4 jaar). De activiteiten zijn gevarieerd: spel, spel in een themahoek, ontdekken, knutselen, voorlezen, kring, expressie, bewegen, tijdens verzorgingsmomenten.

Voor peuters die bijna naar de basisschool gaan is er een extra thema: “Ik ben bijna 4!” Hierin wordt de peuter voorbereid op de overgang van kindercentrum naar basisschool.

Wat is VVE?

VVE​ ​staat​ ​voor​ ​Voor-​ ​en​ ​Vroegschoolse​ ​Educatie.​ ​Vroegschoolse​ ​educatie​ ​is​ ​gericht​ ​op​ ​kinderen​ ​in​ ​de kleuterklassen​ ​(en​ ​groep​ ​drie).​ ​Voorschoolse​ ​educatie​ ​wordt​ ​aangeboden​ ​op​ ​peuterspeelzalen​ ​en kinderdagverblijven,​ ​nog​ ​voor​ ​de​ ​schoolperiode.​ ​Dit​ ​is​ ​voor​ ​kinderen​ ​van​ ​nul​ ​tot​ ​vier​ ​jaar.​ ​VVE​ ​is​ ​een​ ​manier van​ ​werken​ ​binnen​ ​de​ ​kinderopvang​ ​waarbij​ ​bewust​ ​de​ ​verschillende​ ​ontwikkelingsgebieden​ ​van​ ​de kinderen​ ​gestimuleerd​ ​worden,​ ​door​ ​middel​ ​van​ ​spel​ ​en​ ​activiteiten.​ ​De​ ​doelstelling​ ​van​ ​het​ ​VVE​ ​beleid​ ​is om​ ​te​ ​voorkomen​ ​dat​ ​kinderen​ ​achterblijven​ ​in​ ​hun​ ​ontwikkeling.​ ​Door​ ​bewust​ ​alle​ ​ontwikkelingsgebieden te​ ​stimuleren​ ​krijgen​ ​kinderen​ ​een​ ​betere​ ​start​ ​op​ ​de​ ​basisschool.​ ​Dit​ ​vergroot​ ​kans​ ​op​ ​een​ ​goede schoolloopbaan. De voorschool van kindercentrum de Rommelpot is een officiële VVE locatie, dit houdt in dat wij nauw samenwerken met de basisschool en ook dat wij doelgroepkinderen kunnen plaatsen.

VVE thuis

Ouders krijgen middels een nieuwsbrief achtergrondinformatie over de Uk & Puk thema's die wij op de groep draaien, zodat ze een goed beeld krijgen van wat wij met de kinderen voor leuke en leerzame activiteiten ondernemen gedurende de dag. Om de ontwikkelingsgerichte activiteiten zoveel mogelijk effect te laten hebben op de kinderen, is het goed als de kinderen ook thuis met de thema's in aanraking komen en ouders ook activiteiten binnen dit thema doen met de kinderen. Door de herhaling ontstaat er meer continuïteit voor de kinderen. Door op de opvang en voorschool thuis activiteiten te doen die in elkaars verlengde liggen, hebben kinderen meer gelegenheid om te ontdekken, vaardigheden te oefenen, woorden te leren en hun omgeving te begrijpen. Op deze manier werken pedagogisch medewerkers en ouders samen aan de ontwikkeling van het kind. Wij geven ouders daarom in de nieuwsbrief ook leuke tips en activiteiten die de ouders zelf met hun kind kunnen doen, om ook thuis aan te sluiten bij het thema op de groep. Denk hierbij aan verschillende materialen en spelideeën, tips voor voorleesboekjes binnen het thema en liedjes die op de opvang gezongen worden en die ouders thuis ook met hun kind kunnen zingen.

© 2024 Kindercentrum de Rommelpot

Deze website is gemaakt door Cricta.